Konsultation i hundeadfærd

Amichien® Bonding er en måde, at kommunikere med hunde på, og derfor en måde at forebygge og løse adfærdsproblemer på. Alle hunde forstår af natur Amichien Bonding – uanset race, alder og køn. Metoden baserer på ulve og vilde hundes kommunikationsform, og er derfor helt naturlig for alle hunde. Med Amichien Bonding bruges derfor ingen form for træningsredskaber, medicin eller tvang. Hunden vil aldrig blive udsat for fysisk eller psykisk overgreb, og kastration eller aflivning vil heller aldrig komme på tale.

Amichien Bonding benyttes i mange lande verden over, blandt andet i forbindelse med træning af førerhunde, handicaphunde og tjenestehunde.

Amichien Bonding tager udgangspunkt i de 4 situationer, hvor lederskabet hos hunde og ulve viser sig tydeligst:
› spisetid
› adskillelse og genforening
› faresignaler
› gåturen

Konsultation i Amichien Bonding

En konsultation foregår i hjemmet sammen med dig og din hund. Først og fremmest fordi, at I begge vil være trygge i hjemmet og I vil opføre jer naturligt. Derudover giver det dig tid og ro til at koncentrere dig om, hvad jeg siger og gør, så der ikke er noget, der virker uklart eller tvetydigt.

En konsultation varer typisk 3 – 4 timer, men afhænger af den enkelte situation. I den tid vil jeg forklare, hvordan hunden tænker, hvad der ligger til grund for dens adfærd, og hvordan eventuelle problemer løses. Derefter giver jeg dig nogle retningslinjer, som skal følges når du er sammen med din hund. Hunden vil af egen fri vilje stoppe den uønskede problemadfærd – uden brug af træningsredskaber, medicin, tvang eller andet. Efter et par uger, følger jeg op på konsultationen, via besøg eller telefon.

Har du problemer med at din hund:

› ikke kan være alene hjemme?
› hopper op ad alle der kommer ind ad døren?
› stresser eller er hyperaktiv?
› gør ad alt og alle?
› har dårlige spisevaner?
› trækker i snoren?
› stikker af?
› er bange for høje eller særlige lyde?
› er nervøs, angst eller skudrad?
› er aggressiv overfor andre hunde, dyr eller mennesker?

Hjælp og rådgivning på livstid

Amichien Bonding er en måde at kommunikere med sin hund på, og er derfor en løbende process. Efter en konsultation er jeg derfor til rådighed over telefon og e-mail så længe der er behov for det – dage, uger, måneder og år efter konsultationen har fundet sted – uden ekstra beregning.

Før en konsultation anbefaler jeg, at man læser bogen ‘Hundelytteren‘, som kan købes hos de fleste boghandlere eller lånes på biblioteket. Bogen giver et godt indblik i metoden, og kan være en god hjælp, når man skal til at lære, at kommunikere rigtigt med sin hund.